Pengelola Makassar Dental Journal

(SK Ketua PDGI Makassar No. 003/A/SKEP/PDGI Cab MKS/III/2018)

Penanggungjawab/Penasehat: Dr.drg.Eka Erwansyah, M.Kes , Sp.Ort (Ketua PDGI Cabang Makassar)

Ketua: Eri H. Jubhari, drg, M.Kes., Sp.Pros

Sekretaris: Rafika, drg

Anggota: Kamil Nur, drg

Setting dan Lay Out: Mukhtar Nur Anam, drg; Erwin Sutono,drg, Sp.Pros

 

Dewan Penyunting Makassar Dental Journal

(SK Ketua PDGI Makassar No. 003/A/SKEP/PDGI Cab MKS/III/2018)

Moh. Dharmautama, Rasmidar Samad Muh.Harun Ahmad Irene E. Rieuwpassa, Barunawaty Yunus, Eddy Habar, Eka Erwansyah Maria Tanumihardja, Juni Jekti Nugroho, Muh. Ruslin, Andi Tajrin, Erni Marlina, Ria R. Jubhari, Sri Oktawati, Arni Irawaty Djais, Eri H. Jubhari, Iman Soedjarwo